Trisport Pharma - Innovative supplements for sports

View the site in English

Perform +

Perform+ - Trisport Pharma

PERFORM+
• Wedstrijdformule met o.a. Cafeïne, Rodiola rosea,
co-enzym Q10 en DL-Phenylalanine.
• Optimaliseert de prestaties tijdens training
en wedstrijd.
• Verbetert de energievrijzetting.

Cafeïne:

• Recent onderzoek toont aan dat cafeïne een prestatiebevorderend effect kan hebben.Algemeen kan gesteld worden dat duurinspanningen door cafeïne-inname langer kunnen volgehouden worden.
• Mogelijke werkingsmechanismen:
1) Cafeïne stimuleert de adrenaline secretie door de bijnieren.
Hierdoor neemt de vrije vetzuur-oxidatie door de contraherende spieren toe en dit resulteert uiteindelijk in een glycogeensparend effect.
2) Cafeïne heeft een psychostimulerende werking waardoor
de “pijndrempel” kan verlegd worden.
3) Cafeïne bevordert de vrijmaking van calciumvoorraden in de spiercellen waardoor calcium de spiercontractie vlotter kan laten verlopen.
4) In een recente studie, gepubliceerd in J.Appl.Physiol. 2005, toont Prof A. Jeukendrup et al. Aan dat cafeïne de exogene koolhydraatoxidatie vermeerdert, mogelijks door een verbeterde intestinale absorptie van de suikers.
• Dosis: De dosis cafeïne, getest in goed uitgevoerde studies die een verbetering in de uithouding aantonen, varieert tussen de 3 mg en 9 mg per kg lichaamsgewicht. Het besluit uit deze studies is:”een dosis van 3 mg/kg lichaamsgewicht cafeïne heeft een ergogeen effect. Hogere dosissen hebben meestal geen meerwaarde”.
• Belangrijke opmerkingen:
1) Regelmatig gebruik van cafeïne leidt tot gewenning. Zich gedurende één week van cafeïne onthouden kan deze gewenning in belangrijke mate opheffen.
2) Cafeïne heeft een sterk diuretische werking in rust, maar niet tijdens inspanning. Tijdens inspanning heffen de vrijgekomen catecholamines het diuretisch effect van cafeïne op. (Wemple et al., Int J Sport Med. 1997)

Rodiola rosea:

• Rhodiola rosea: Rhodiola rosea is één van de belangrijkste en meest bestudeerde “adaptogene” planten.Het gedroogde extract van de wortel bevat polyfenolen, waarvan rosavine en salidroside de belangrijkste, werkzame, stoffen zijn. In een recente, dubbelblinde – gerandomiseerde en placebo-gecontroleerde studie, uitgevoerd in het “labo voor inspanningsfysiologie en biomechanica” van de Katholieke Universiteit in Leuven, concludeerden de onderzoekers het volgende: Accute inname van Rhodiola rosea verbeterde de uithoudingscapaciteit ( = tijd tot uitputting) en de VO2max bij gezonde vrijwilligers.

Acetyl-L-Carnitine:

• De biologische oxidatie van korte en lange vrije vetzuurmoleculen vindt in onze cellen overwegend plaats in de mitochondriën. De fundamentele rol van carnitine bestaat erin het vervoer van vetzuren te waarborgen vanuit de cytosol naar de mitochondriale matrix, waar zij de bèta-oxidatie(vetzuuroxidatie) ondergaan. Acetyl-L-Carnitine is één van de meest fysiologisch actieve vormen van carnitine en passert de diverse cellulaire membranen en de bloed-hersenbarrière beter dan carnitine. Acetyl-L-Carnitine vervult een centrale rol in de energievoorziening.

L-taurine:

Taurine is de voornaamste bestrijder van het chloorradicaal
en beschermt rode bloedcellen tegen zuurstofafbraak.

DL-fenylalanine:

DL-fenylalanine is een samenstelling van D-fenylalanine en L-fenylalanine in een 50/50 ratio. Het is een niet giftige, niet verslavende pijnstiller doordat het de edorfine-afbrekende enzymen remt.

Co-enzym Q10:

• Co-enzym Q10 is een enzym dat essentieel is om één van de laatste stappen mogelijk te maken in de omzetting van voedsel in energie(ATP). Het is een co-enzym van de binnenste mitochondriale enzymcomplexen en is aldus betrokken bij de oxidatieve fosforilatie.
• Uit wetenschappelijke studies blijkt dat co-enzym q10 de pompfunctie van het hart ondersteunt.

Ingrediëntenlijst per capsule
(vegetarische capsule)

Nederlandse benaming Hoeveelheid
Guarana (22% caffeïne) 333,33 mg( = 73 mg caffeïne)
Rhodiola rosea 66,67 mg
DL-fenylalanine 50 mg
L-taurine 13,33 mg
L-citruline 13,33 mg
Acetyl L-carnitine 13,33 mg
Co-enzym Q10 16,67 mg

 

Verpakking: Doosje met 2 blisters van 15 capsules.
Dosering: 1 capsule één uur voor de training of wedstrijd.
Na 2 uur wedstrijd nog één capsule.