Trisport Pharma - Innovative supplements for sports

View the site in English

Anti-Doping Charter

Alle producten van Trisport Pharma zijn ontwikkeld volgens de recentste wetenschappelijke gegevens en geproduceerd volgens de strengst gangbare normen.

 • Trisport Pharma werkt alleen samen met labo's en materialen die gegarandeerd vrij zijn van illegale substanties en/of doping.
 • De productie gebeurt volgens de strengste normen:
  • GMP(Good Manufacturing Practices): Een kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische industrie en voedingsmiddelen industrie.
  • ISO9001: Internationaal erkende normen die betrekking hebben op kwaliteitsbeheer en kwaliteitsborging.
  • HAACP(Hazard Analysis Critical Control Point) : Met HACCP worden (potentiële) gevaren met betrekking tot de voedselveiligheid op systematische wijze geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst in plaats van achteraf gecontroleerd.
  • Al onze producten zijn ook getest en goedgekeurd door het Belgische Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid.
 • Alle producten van Trisport Pharma worden , door een onafhankelijk labo , zorgvuldig gescreend op aanwezigheid van stoffen die verboden zijn volgens de officiële WADA lijst (Wereld Anti Doping Agentschap)
 • Zo wordt elk lot pas vrijgegeven nadat het getest is en een HFL certificaat heeft gekregen. U kunt steeds het certificaat opvragen van het door u gekochtte product.